top of page

Lidmaatschap voorwaarden

 1. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van een jaar.

 2. Het lidmaatschap wordt automatisch elk jaar verlengt met een jaar.

 3. Uw jaarlijkse bijdrage via het lidmaatschap is een sponsorbijdrage aan de Stichting. Hiermee steunt u de Stichting bij het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling. Als tegenprestatie heeft u toegang tot de lidmaatschap voordelen en krijgt u een eerste recht op een gratis toegangskaart voor Forever Young Festival.

 4. Een verlenging wordt bevestigd per mail voorzien van een betaal link of via automatische incassering (na goedkeuring).

 5. Club leden worden automatische toegevoegd aan de digitale Club leden nieuwsbrief lijst.

 6. Club leden worden via de digitale nieuwsbrief geïnformeerd over de door Forever Young Club bedongen kortingen bij leveranciers.

 7. Forever Young Club is niet verantwoordelijk voor de producten en/of diensten die door de leveranciers worden geleverd.

 8. Al de inkomsten van het Club lidmaatschap komen, na aftrek van de organisatie kosten, geheel ten goede van Forever Young Festival.

 9. Club leden hebben automatisch recht op een toegangskaart voor Forever Young Festival indien georganiseerd in het jaar van lidmaatschap.

 10. Het niet plaats vinden van Forever Young Festival geeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap.

 11. De lidmaatschap voorwaarden kunnen, mits duidelijk aangegeven op de website, worden aangepast.

 12. Het lidmaatschap kan ten alle tijden worden stop gezet middels een opzeggingsmail verstuurd aan info@foreveryoungfestival.nl.

  1. Bij opzegging wordt het lidmaatschap bij de eerst volgende verlening stop gezet.

  2. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie, ook niet als er geen gebruik gemaakt wordt van kortingsaanbiedingen.

bottom of page